Hakkımızda

Hakkımızda

          “ŞİRKETLER TOPLULUĞUMUZ KALİTE POLİTİKASI”

Kalite politikamızın günlük çalışmalara uygulanması, kurumsal değerlerimiz ile uyumlu olması, faaliyetlerimize etkinlik ve verimlilik katması bölüm yöneticilerinin sorumluluğundadır. Bunu sürekli hale  için her kademedeki yöneticiler  tüm çalışanların kalite politikasını öğrenmesini, idrak ederek  uygulamasını sağlarlar..

Kalite politikamız,  yönetimin gözden geçirme toplantılarında, değişen ve gelişen müşteri beklentilerine uygun olarak düzenli şekilde  gözden geçirilir.

Faaliyet gösterdiğimiz a) Yapılarda yalıtım( ısı, ses  yangın ve nem), b)Muhtelif yapı malzemeleri ve kimyasalları, c) Gıda ürünleri ambalaj kutuları (balık, et, yaş meyve ve sebze kutuları), d) Endüstriyel sektörde kullanılan yük taşıma çözümleri (indirme, bindirme, taşıma ve İstifleme amaçlı paletler) şeklinde olan ürünlerimizi optimum maliyetlerde ve uluslararası standartlara uygun şekilde üreterek rekabetçi fiyatlarla müşterilerimize sunmak en temel hedefimizdir.

Bunu yaparken;

√ Müşteri ihtiyaçlarını zamanında karşılamak,

√ Müşteri memnuniyetini artırarak şikayetleri asgari seviyeye indirmek, kalite yükseltici önerileri dikkate almak,

√ Sektördeki ileri teknolojileri takip ederek ürünlerimizin kalitesini ve bütün üretim süreçlerinde sürekli iyileştirmek Kaliteyi artırıcı araştırma ve geliştirme faaliyetlerini arttırmak,

√ Müşterileri, ürünlerimizin  kullanımı ile ilgili detaylı şekilde bilgilendirmek, yeni alternatifler sunmak,

√ Sektördeki büyük oyunculardan biri olabilecek seviye gelmek, her zaman güvenilir ve tercih edilir bir firma olmak,

√ Personelimizin farkındalığını arttırmak için sürekli eğitmek, personelimiz arasındaki ekip çalışması ve uyumluluğu artırmak,

√ Enerji yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, çevre mevzuatları ve diğer ilgili kanunlar ile yönetmeliklere uyarak topluma ve çevreye saygılı duyarlı üretim yapmak,

√ Tüm çalışanlarımıza huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak,

√ Tedarikçi ve müşterilerimizin çevreye olan duyarlılığını arttırmak ve bu alandaki çalışmalara destek olmak,

√ Risk oluşturan durum ve davranışlar ile bunların etkilerini en aza indirecek uygun bilimsel ve teknolojik tedbirler alarak kontrol altında tutmak,

√ Dönemsel olarak belirlediğimiz sürekli iyileştirme odaklı hedefleri planlamak, amaçlarımıza ulaşmak için düzenli gözden geçirme faaliyetlerini uygulamak, bu doğrultuda gerekli tüm bilgi ve kaynakları temin etmek...

Şirketler Topluluğumuzun Kalite Politikasıdır.      

 

Ahmet YAŞAR (İNŞAAT MÜH.)

İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür.